Rodzaje kursów:

 • Nauka języka od podstaw.
 • Nauka na poziomie średniozaawansowanym.
 • Nauka na poziomie zaawansowanym.
 • Zajęcia dla dzieci bilingwalnych ze znajomością języka niemieckiego.
 • Nauka języka dla uczniów dyslektycznych.
 • Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych poziomy A, B, C.
 • Konwersacje.
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Forma:

Zajęcia indywidualne bądź w 2-3 osobowych grupach.

Program zajęć:

Każdy uczeń ma swój indywidualny program nauki dostosowany
do swoich możliwości, poziomu biegłości językowej oraz pakietu godzinowego.

Materiały:

 • nauka opiera się o programy nauczania dopuszczone do użytku przez MEN, uwzględniające reformę programową
 • zajęcia wzbogacają materiały autorskie dostosowane do wieku i umiejętności ucznia
 • testy sprawdzające zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ/CEFR) na każdym poziomie nauczania

Metody pracy:

tradycyjną pracę w oparciu o podręcznik i zeszyt ćwiczeń, wzbogacają dodatkowo: ćwiczenia online, filmy, konstruowanie mindmap, metoda projektowa, audio booki, artykuły prasowe, lektury.

Język Niemiecki - kursy
Ewa Martynkien - Nauczanie języka niemieckiego
spacer