2010 - teraz Lider i trener w międzynarodowym projekcie European Servey
on Language Competences.
2009 Uczestnik programu pilotażowego platformy on-line Polskiej Szkole Obywateli
Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.
2008 - 2010 Koordynator Pracowni Języków Obcych w Niepublicznej Szkole Podstawowej 61
i Gimnazjum 54 – kierowanie zespołem lektorów.
2007 - 2008 Niepubliczne Gimnazjum nr 9
– nauczanie języka niemieckiego metodą "Cinematic".
2007 European Language Label – Certyfikat Jakości za metodę nauczania
języka niemieckiego "Cinematic". Wyróżnienie Komisarza Unii Europejskiej
oraz Ministra Edukacji Narodwej.
2007 Współpraca z Pearson Education Polska - Wydawnictwo Longman.
2006 - 2010 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 w Warszawie, Niepubliczne
Gimnazjum nr 54 - j.niemiecki/ edukacja filmowa/ metoda "Cinematic".
2006 Zdobycie stopnia nauczyciela kontraktowego.
2005 - 2006 Nauczyciel języka niemieckiego (elementy pedagogiki Montessori)
w Akademii Rozwoju Młodego Człowieka: szk. podstawowa, gimnazjum, liceum.
2005 - teraz Członek niezależnej grupy filmowej ExNihil Studio.
2004 - 2006 Lektor na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - Mazowiecki Ośrodek Kultury.
1998 - teraz Tłumacz i lektor języka niemieckiego - własna działalność gospodarcza.
Praca z dziećmi: dyslektycznymi, mającymi problemy z koncentracją,
wybitnie uzdolnionymi, dwujęzycznymi.
1996 - 2001 Praca w studiu fotografii reklamowej.
1995 - 1997 Tłumacz i przewodnik wycieczek zagranicznych.

Język Niemiecki - kursy
Ewa Martynkien - Nauczanie języka niemieckiego
spacer