Metoda Nauczania Przez Filmowanie

Cinematic to autorska metoda nauczania języka niemieckiego. Polega na nagrywaniu wypowiedzi w języku obcym oraz tworzeniu krótkich filmów, opartych o własne scenariusze uczniów.

Oprócz kształtowania umiejętności językowych, uczniowie rozwijają umiejętność autoprezentacji, uczą się pracy
w zespole, zgłębiają podstawy sztuki filmowej.

W 2007 roku metoda "Cinematic" otrzymała:
European Language Label – Certyfikat Jakości, wyróżnienie Komisarza Unii Europejskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

>> Zobacz film

Język Niemiecki - kursy
Ewa Martynkien - Nauczanie języka niemieckiego
spacer